Flere sider på vej

Følgende temaer vil blive beskrevet her om føje tid:

WordPress

– WP som CMS

– anbefalede extension

– anbefalede themes

FileMaker

– hvem kan profitere af FMP?

– hvordan kommer man i gang?

Byg din virksomhed på Mac

– Mac + iPhone + web services

– E-conomic

– Google Docs/Office

– Basecamp (project styring)

– Highrise (CRM for almindelige mennesker)